अगस्ती सहकारी साखर कारखाना लि., अगस्तीनगर च्या अधिकृत संकेतस्थळावर आपले सहर्ष स्वागत आहे.

.

ओळख


ओळख
ओळख
अगस्ति सहकारी साखर कारखाना लि.,अगस्तिनगर, ता.अकोले, जि.अहमदनगर, नोंदणी क्रमांक- एएनआर/एकेएल/पीआरजी(ए)/28(एस)1989 दि.04.12.1989, औद्योगिक परवाना क्र.- सी.आय.एल.133(92) दिनांक 23.12.1992, फोन नंबर- (02424) 222714, 222775, फॅक्स नंबर- (02424) 223283, ई-मेल- agastisakhar@rediffmail.com, तार- "अगस्तिसाखर", अकोले
ऑनलाईन माहिती
ऑनलाईन माहिती
LOGO
शेतकरी माहिती
(नोंद, वजन, पेमेंट)

गाळप माहिती ( 25-02-2024 )

- ऊस गाळप
( मे.टन)
साखर उत्पादन
(क्वि.)
साखर उतारा
(%)
आज 3226.116 3670 11.9
आज अखेर 307027.13 318480 10.87
संदेश
संदेश
Xकारखान्याचे Android App
कारखान्याचे Android App निर्मिती करण्यात आली आहे.गुगल प्ले स्टोर वर agastisakhar या नावाने हे शोधून मोफत install करू शकता
Xकारखान्याची नवीन वेबसाईट
आपल्या साखर कारखान्याची www.agastisakhar.com ही वेबसाईट सुरु करण्यात आली असून त्यावरून शेतकरी, सभासद यांना वेळोवेळी महत्वपूर्ण माहिती दिली जाणार आहे. तसेच ऊस उत्पादक आपल्या ऊसाची नोंद, ऊसाचे वजन, ऊस पेमेंट इ. गोष्टी पाहू शकणार आहे.

व्यवस्थापन


*प्रेरणा*

*प्रेरणा*

200.jpg
मा.श्री.सिताराम पाटील गायकर
चेअरमन
201.jpg
मा.श्री.सिताराम पाटील गायकर
चेअरमन

*संचालक मंडळ*

 

*संचालक मंडळ*

185.jpg
मा.श्री.कैलासराव वाकचौरे
संचालक
121.jpg
मा.श्री.मच्छिंद्र धुमाळ
संचालक
186.jpg
मा.श्री.विक्रम नवले
संचालक
117.jpg
मा.श्री.अशोकराव देशमुख
संचालक
187.jpg
मा.श्री.पाटीलबुवा सावंत
संचालक
188.jpg
मा.श्री.प्रदिप हासे
संचालक
189.jpg
मा.श्री.परबतराव नाईकवाडी
संचालक
119.jpg
मा.श्री.अशोकराव आरोटे
संचालक
190.jpg
मा.श्री.विकासराव शेटे
संचालक
191.jpg
मा.श्री.यमाजी लहामटे (गुरुजी)
संचालक
192.jpg
मा.श्री.कैलासराव शेळके
संचालक
193.jpg
मा.श्री.मनोज देशमुख
संचालक
116.jpg
मा.श्री.रामनाथ वाकचौरे
संचालक
194.jpg
मा.श्री.बादशहा बोंबले
संचालक
195.jpg
मा.श्री.सुधीर शेळके
संचालक
113.jpg
मा.श्री.मिनानाथजी पांडे
संचालक
196.jpg
मा.श्री.सचिन दराडे
संचालक
197.jpg
मा.सौ.सुलोचना नवले
संचालिका
198.jpg
मा.सौ.शांताबाई वाकचौरे
संचालिका
199.jpg
मा.प्रादेशिक सहसंचालक(साखर)
संचालक
181.jpg
मा.श्री.अजित .एल. देशमुख
कार्यकारी संचालक

*अधिकारी*

 

*अधिकारी*

182.jpg
मा.श्री. अजित .एल. देशमुख
कार्यकारी संचालक
183.jpg
मा.श्री. अजित .एल. देशमुख
कार्यकारी संचालक

.

वार्ताफलक


यशोगाथा
यशोगाथा
Touch/Click on Title to See Details......Total# 2


घडामोडी
घडामोडी
Touch/Click on Title to See Details......Total# 7.

उत्पादन व विक्री


उत्पादन विक्री साठा
प्रकार आज आज अखेर दर विक्री आज अखेर
M-300115510000
SS-300126640000
S-3040078890000
Raw Sugar0112980000

उत्पादन विक्री साठा
प्रकार आज आज अखेर दर विक्री आज अखेर
मोलॅसेस (मे.टन)017399000

.

योजना व माहिती पत्रके


माहिती पत्रके
माहिती पत्रके
Touch/Click on Title to See Details......Total# 6

योजना
योजना
Touch/Click on Title to See Details......Total# 5

.

अहवाल व टेंडर


अहवाल
Touch/Click on Title to See Details......Total# 1
टेंडर
Sorry! No record Found ......*****
Touch/Click on Title to See Details......Total# 0

छायाचित्रेसंपर्क


.

Admin Login Portal


Web Developed By - Bharati Computer World.